Ga naar de inhoud

ANBI

Juridische naam:Vereniging “Rehoboth”
Ook bekend onder de naam:Vergadering van Gelovigen Elburg
Juridische vorm:Vereniging
RSIN / fiscaal nummer:8058.06.659
KvK-nummer:40094688
Adres:Bloemstraat 18, 8081 CW
Plaats:Elburg
Unieke url ANBI-publicatie:http://www.vergadering-elburg.nl/anbi
Website:http://www.vergadering-elburg.nl
E-mailadres:info@vergadering-elburg.nl
Bestuurders (namen/functies):Wim de Jonge (voorzitter)
Jolanda Zwolle (secretaris)
Bert Gooijer (penningmeester)
Rense Hoekstra (bestuurslid)
Remco Wijnholds (bestuurslid)
Beloningsbeleid:De bestuurders ontvangen geen beloning. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Er zijn geen directieleden of personeel in loondienst.
Duidelijke beschrijving van de doelstelling:De vereniging, die geen winstoogmerk heeft, heeft ten doel:

a. Het faciliteren, ondersteunen en bekostigen van kerkdiensten en andere activiteiten van christenen, die in Elburg samenkomen onder de naam: ‘Vergadering van Gelovigen Elburg’.
b. Het vanuit christelijk uitgangspunt ondersteunen van maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk (in binnen en buitenland), jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan mensen in nood.
c. De instandhouding, het beheer en de exploitatie van een vergaderlokaal, Bloemstraat 18 te Elburg.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2015 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2015
 Financiële verantwoording
2016 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2016
 Financiële verantwoording
2017 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2017
 Financiële verantwoording
2018 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2018
 Financiële verantwoording
2019 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2019
 Financiële verantwoording
2020 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2020
 Financiële verantwoording
2021 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2021
 Financiële verantwoording
2022 
 Hoofdlijnen beleidsplan
 Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2022
 Financiële verantwoording