Tenzij anders aangegeven vinden onze zondagse samenkomsten plaats om 9:30 in het schoolgebouw Lambert Franckens, Lange Wijden 50, in Elburg.

Iedere zondag komen we bij elkaar. De  bijeenkomst bestaat uit twee delen met een koffiepauze ertussen. Het eerste deel legt de nadruk op het prijzen en danken van God de Vader en de Zoon. Deze dienst noemen we ook wel de eredienst. In deze dienst vieren we met elkaar het avondmaal, waarbij we Christus gedenken in Zijn lijden en sterven aan het kruis voor onze zonden, maar ook in Zijn opstanding en verheerlijking aan Gods rechterhand. ‘Doet dit, tot Mijn gedachtenis!’  Tijdens deze dienst is er voor de kleintjes een crèche in hetzelfde gebouw. Als u een kind van God bent en u zou ook aan het avondmaal willen deelnemen, dan bent u daarvoor hartelijk welkom. Wel willen we dan graag eerst met u kennismaken. U kunt daarvoor (liefst in de week ervóór) een afspraak maken met één van de oudsten. Via de contactpagina kunt u contact met ons opnemen.

Na de koffiepauze (rond 10:45) zingen en bidden we eerst met de oudere kinderen, waarna zij naar de zondagsschool gaan. Ieder kind tussen de 4 en 10 jaar is daar welkom. Als de kinderen zijn vertrokken, is er een prediking uit de bijbel, het Woord van God, door één of enkele broeders.

Tijdens beide diensten is er voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar een crèche. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wijnhold Wijnholds tel: 06-53325818.